Mars 2018 Kassamässig korrigering

Posten utgör skillnaden mellan å ena sidan nettot av vad som redovisats mot budgetens anslag och inkomsttitlar och å andra sidan nettot av in- och utbetalningar över statens centralkonto i Riksbanken. Kassamässiga korrigeringar uppstår dels till följd av periodiseringsskillnader, dels till följd av att det förekommer transaktioner över statens centralkonto som inte har sin motsvarighet på anslag eller inkomsttitlar och vice versa. Utfallet för den kassamässiga korrigeringen är en restpost, men den kan till stora delar specificeras.

Utfall för Kassamässig korrigering

Miljoner kr

Den kassamässiga korrigeringen blev - 1 702 miljoner kronor i mars. Samma månad 2017 var den kassamässiga korrigeringen i stället positiv och uppgick till 359 miljoner kronor, vilket är en skillnad på 2 061 miljoner kronor.

För det första kvartalet är den kassamässiga korrigeringen 7 784 miljoner kronor, vilket är 6 761 miljoner kronor lägre än motsvarande period 2017.

Redovisningen mot anslaget 1:1 Räntor på statsskulden är inte kassamässig. En kassamässig korrigering uppstår därför dels till följd av att inkomsträntor på studielån periodiseras till det kvartal de avser och dels till följd av att redovisningen baseras på affärsdag vilket skiljer sig något från likviddag. I mars påverkar den så kallade ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 1 581 miljoner kronor. För det första kvartalet påverkar ränteperiodiseringen den kassamässiga korrigeringen negativt med 1 826 miljoner kronor.

I mars översteg insättningarna på EU-kommissionens konto i Riksgäldskontoret periodens uttag med 913 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt.

Hittills i år har i stället uttagen från EU-kommissionens konto överstigit insättningarna med 4 095 miljoner kronor. Det påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt.

Kassamässiga korrigeringar förekommer vid de flesta myndigheterna. De kassamässiga korrigeringarna uppstår på grund av skillnader mellan myndigheternas redovisning mot anslag och de anslagsbelopp som har tillförts myndighetens räntekonto. När redovisningen mot anslag är högre än de anslagsbelopp som tillförts räntekonto påverkas den kassamässiga korrigeringen negativt. Om fallet är det omvända påverkas den kassamässiga korrigeringen positivt.

Försvarsmakten redovisar i mars 1 154 miljoner kronor lägre belopp mot anslag än de anslagsmedel som tillförts räntekontot, vilket påverkar den kassamässiga korrigeringsposten positivt. Hittills i år påverkar Försvarsmakten den kassamässiga korrigeringen positivt med 1 825 miljoner kronor med anledning av detta.

I mars redovisar Trafikverket 1 344 miljoner kronor högre belopp mot anslag än de anslagsbelopp som har tillförts räntekontot. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen negativt. För perioden januari - mars redovisar Trafikverket i stället 1 618 miljoner kronor lägre belopp än vad som har tillförts räntekonto. Det påverkar den kassamässiga korrigeringen positivt.

Kassamässig korrigering, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
Kassamässig korrigering - 1 702 - 2 061 7 784 - 6 761 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt