Mars 2018 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för utgiftsområdet Näringsliv blev 442 miljoner kronor i mars. Det är 92 miljoner kronor (17,2 procent) lägre jämfört med mars 2017.

För årets första kvartal uppgår utfallet för utgiftsområdet till 1 565 miljoner kronor. Det är 2 miljoner kronor (0,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
24 Näringsliv 442 - 92 1 565 2 7 371
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 91 - 57 218 - 113 2 915
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 0 370 55 741
1:5 Näringslivsutveckling 151 - 18 206 - 26 1 081
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 - 25 153 47 153
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 1
1:21 Patent- och registreringsverket 27 - 19 78 2 317
2:7 AB Svensk Exportkredits statsstödda exportkreditgivning 10
Övriga anslag 173 27 539 35 2 152
1:1 Verket för innovationssystem 19 - 2 59 2 238
1:4 Tillväxtverket 23 0 67 - 2 272
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 4 0 12 0 60
1:7 Turistfrämjande 0 0 29 - 1 115
1:8 Sveriges geologiska undersökning 13 - 3 48 - 4 239
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 0 1 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 2 0 14
1:11 Bolagsverket 4 2 12 7 53
1:12 Bidrag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 2 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 0 36 0 146
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 2 2 3 3 23
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 1 1 18 1 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 7 7 7 7 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 0 77 0 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 6 0 25
2:2 Kommerskollegium 7 1 20 1 87
2:3 Exportfrämjande verksamhet 44 19 96 23 382
2:4 Investeringsfrämjande 6 0 17 1 73
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 - 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 8 0 31
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: