Mars 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i mars 755 miljoner kronor, vilket är 114 miljoner kronor lägre än i mars 2017.

Utgifterna för det första kvartalet 2018 blev 150 miljoner kronor högre jämfört med samma kvartal 2017.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 755 - 114 2 414 150 19 254
1:2 Insatser för skogsbruket 29 12 61 18 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 79 - 24 408 192 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 167 - 67 449 - 68 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 100 - 38 258 - 64 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 478 23 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 9 9 27 27 107
Övriga anslag 212 - 14 733 23 3 143
1:1 Skogsstyrelsen 37 2 108 7 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 12 1 33 3 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 9 0 26 1 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 2 - 4 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 6 - 1 33 - 3 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 0 - 16 53
1:8 Statens jordbruksverk 49 - 1 156 17 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 2 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 1 - 9 9 - 16 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 2 7 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 4 4 10 8 194
1:14 Livsmedelsverket 17 - 8 59 - 27 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 7 7 56 56 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 - 1 42 - 4 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 1 4 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 22 - 3 30 - 4 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 43 - 9 150 - 6 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt