Mars 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 119 miljoner kronor (11,0 procent) högre än mars 2017 och uppgick till 1 210 miljoner kronor. Ökningen består främst av att utfallet för anslaget 1:5 Länsstyrelserna m.m. blev 30 miljoner kronor högre.

För det första kvartalet uppgår utfallet för utgiftsområdet till 3 528 miljoner kronor. Det är 81 miljoner kronor (2,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
mars 2018
Förändring
jämfört med
mars 2017
Utfall
jan-mars 2018
Förändring
jämfört med
jan-mars 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 210 119 3 528 81 14 531
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 120 0 289 - 14 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 76 9 189 8 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 7 4 12 - 37 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 552 18 1 794 - 23 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 256 30 720 60 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 26 24 68 64 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 90 18 93 18 123
8:1 Presstöd 42 0 152 - 12 567
Övriga anslag 39 17 210 16 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 1 89 4 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 9 23 9 97
3:1 Sametinget 5 2 10 0 54
6:2 Justitiekanslern 4 0 12 1 50
6:3 Datainspektionen 8 4 16 4 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 5 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 43 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 1 1 - 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 8 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 4 1 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt