Februari 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Utfallet för Internationellt bistånd blev i februari 4 522 miljoner kronor, vilket är 1 096 miljoner kronor lägre än i februari föregående år. Utbetalningsmånaden för biståndet kan variera från ett år till ett annat.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 4 522 - 1 096 8 108 1 596 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 4 430 - 1 104 7 901 1 583 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 78 5 182 9 1 171
Övriga anslag 14 4 25 4 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 2 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 9 2 17 3 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 4 1 6 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Senast uppdaterad: