Februari 2018 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utfallet för Rättsväsendet blev i februari 3 613 miljoner kronor, vilket är 91 miljoner kronor (2,5 procent) lägre än i februari 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första två månader till 6 940 miljoner kronor. Det är 48 miljoner kronor (0,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
4 Rättsväsendet 3 613 - 91 6 940 48 45 777
1:1 Polismyndigheten 1 809 - 143 3 503 - 123 24 516
1:2 Säkerhetspolisen 114 - 7 215 11 1 493
1:3 Åklagarmyndigheten 127 5 234 - 5 1 519
1:4 Ekobrottsmyndigheten 51 - 1 102 2 677
1:5 Sveriges Domstolar 481 11 920 42 5 601
1:6 Kriminalvården 735 42 1 422 86 8 649
1:12 Rättsliga biträden m.m. 222 - 1 408 29 2 355
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 2 - 4 7 - 3 40
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 13 13 14 12 81
Övriga anslag 60 - 6 116 - 3 846
1:7 Brottsförebyggande rådet 10 1 20 5 148
1:8 Rättsmedicinalverket 34 - 6 66 - 1 425
1:9 Gentekniknämnden 0 0 1 0 6
1:10 Brottsoffermyndigheten 4 0 7 1 47
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 3 14 - 8 122
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 2 1 2 0 24
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 1 0 2 0 47
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 2 0 3 0 18
1:17 Domarnämnden 1 0 1 0 8
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget