Februari 2018 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i februari 886 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor (0,5 procent) högre än i februari 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–februari till 1 721 miljoner kronor. Det är 22 miljoner kronor (1,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
3 Skatt, tull och exekution 886 4 1 721 22 11 399
1:1 Skatteverket 597 14 1 158 50 7 591
1:2 Tullverket 143 0 277 - 20 1 862
1:3 Kronofogdemyndigheten 146 - 10 287 - 9 1 947
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget