Februari 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i februari 866 miljoner kronor, vilket är 112 miljoner kronor högre än i februari 2017.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 866 112 1 658 263 19 254
1:2 Insatser för skogsbruket 18 5 32 6 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 203 138 329 216 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 136 - 46 282 - 1 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 78 - 12 158 - 27 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 319 15 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 18 18 18 18 107
Övriga anslag 253 0 521 36 3 143
1:1 Skogsstyrelsen 36 3 71 6 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 11 1 21 1 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 17 0 17 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 2 - 4 2 - 4 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 23 0 27 - 2 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 - 17 0 - 17 53
1:8 Statens jordbruksverk 54 15 107 19 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 1 1 3 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 2 - 6 9 - 8 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 4 3 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 1 6 4 194
1:14 Livsmedelsverket 20 - 18 43 - 19 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 37 37 49 49 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 4 2 42 - 3 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 4 1 4 1 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 2 2 2 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 1 - 2 8 - 1 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 35 - 17 107 3 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget