Februari 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i februari 178 miljoner kronor, vilket är 1 miljon kronor högre än i februari 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första två månader till 287 miljoner kronor. Det är 26 miljoner kronor (9,9 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 178 1 287 26 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 72 - 9 129 8 2 100
1:2 Transportbidrag 47 5 60 4 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 58 6 99 14 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget