Februari 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i februari 1 056 miljoner kronor, vilket är 13 miljoner kronor (1,2 procent) högre än i februari 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för årets första två månader till 2 318 miljoner kronor. Det är 39 miljoner kronor (1,6 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
feb 2018
Förändring
jämfört med
feb 2017
Utfall
jan-feb 2018
Förändring
jämfört med
jan-feb 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 056 13 2 318 - 39 14 531
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 53 - 4 169 - 14 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 62 - 5 113 - 1 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 4 5 - 41 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 606 - 7 1 241 - 41 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 240 29 464 30 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 11 10 42 40 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 3 0 123
8:1 Presstöd 49 - 12 110 - 11 567
Övriga anslag 30 - 2 171 0 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 2 83 3 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 - 1 13 0 97
3:1 Sametinget 3 - 1 6 - 1 54
6:2 Justitiekanslern 4 1 8 1 50
6:3 Datainspektionen 5 1 8 0 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 3 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 43 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 0 - 2 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 5 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 2 0 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget