December 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan i december blev 225 miljoner kronor, vilket är 5 miljoner kronor lägre än samma period 2017.

Årsutfallet för 2018 blev preliminärt 1 889 miljoner kronor. Det är 64 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än samma period föregående år och 120 miljoner kronor lägre (6,0 procent) än vad som beräknades i statens budget.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 225 - 5 1 889 - 64 2 039
1:1 Avgifter till internationella organisationer 85 - 45 1 208 - 170 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 21 - 8 186 47 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 6 1 39 5 43
1:9 Svenska institutet 17 - 5 118 - 3 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 49 15 170 6 174
Övriga anslag 48 35 168 50 177
1:3 Nordiskt samarbete 31 30 44 30 46
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 9 5 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 8 5 53 8 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 28 3 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 19 3 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 3 0 15 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt