December 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 184 miljoner kronor högre än i december 2017 och uppgick till 1 280 miljoner kronor.  

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2018 till 14 172 miljoner kronor. Det är 848 miljoner kronor (6,4 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet beror främst på att anslag 6:1 Allmänna val och demokrati blev 447 miljoner kronor högre på grund av höstens riksdagsval. Det beror också på att anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m. blev 225 miljoner kronor högre.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
dec 2018
Förändring
jämfört med
dec 2017
Utfall
jan-dec 2018
Förändring
jämfört med
jan-dec 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 280 184 14 172 848 14 582
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 58 20 916 42 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 91 3 812 32 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 16 6 94 11 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 664 85 7 553 71 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 314 14 2 968 225 2 990
6:1 Allmänna val och demokrati 79 67 536 447 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 6 3 122 20 123
8:1 Presstöd 2 - 5 492 - 49 567
Övriga anslag 49 - 9 680 49 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 16 140 4 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 96 3 97
3:1 Sametinget 9 5 50 4 54
6:2 Justitiekanslern 4 0 49 5 50
6:3 Datainspektionen 9 1 84 29 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 18 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 0 171 - 1 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 2 14 - 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 5 0 36 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 5 2 23 6 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt