November 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan i november blev 116 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor högre än i november 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–november till 1 663 miljoner kronor. Det är 59 miljoner kronor (3,4 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 116 38 1 663 - 59 2 039
1:1 Avgifter till internationella organisationer 1 - 10 1 123 - 125 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 33 13 165 54 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 1 34 4 43
1:9 Svenska institutet 10 0 101 2 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 58 38 121 - 9 174
Övriga anslag 10 - 4 120 14 177
1:3 Nordiskt samarbete 0 - 3 13 0 46
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 1 0 7 5 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 0 45 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 26 3 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 18 2 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 12 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt