November 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 126 miljoner kronor högre än i november 2017 och uppgick till 1 217 miljoner kronor.  

Hittills i år uppgår utfallet till 12 892 miljoner kronor. Det är 664 miljoner kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att anslag 6:1 Allmänna val och demokrati är 380 miljoner kronor högre på grund av höstens riksdagsval.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
nov 2018
Förändring
jämfört med
nov 2017
Utfall
jan-nov 2018
Förändring
jämfört med
jan-nov 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 217 126 12 892 664 14 582
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 69 19 858 23 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 1 720 29 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 5 1 78 5 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 673 41 6 888 - 15 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 261 11 2 654 210 2 990
6:1 Allmänna val och demokrati 26 25 456 380 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 116 17 123
8:1 Presstöd 39 - 17 490 - 44 567
Övriga anslag 78 46 630 58 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 2 134 20 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 1 86 3 97
3:1 Sametinget 4 - 2 41 - 1 54
6:2 Justitiekanslern 4 0 44 5 50
6:3 Datainspektionen 7 2 75 28 85
6:4 Valmyndigheten 1 - 1 16 - 2 20
6:5 Stöd till politiska partier 42 42 171 - 1 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 1 13 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 31 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 1 17 4 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling 0 - 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt