Oktober 2018 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Utfallet för Internationell samverkan i oktober blev 73 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor lägre än i oktober 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–oktober till 1 548 miljoner kronor. Det är 97 miljoner kronor (5,9 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
5 Internationell samverkan 73 - 62 1 548 - 97 2 009
1:1 Avgifter till internationella organisationer 46 - 34 1 123 - 114 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 11 5 132 42 192
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 3 0 30 3 43
1:9 Svenska institutet 10 0 90 2 124
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen - 15 - 37 63 - 47 174
Övriga anslag 17 4 110 18 147
1:3 Nordiskt samarbete 3 1 13 3 16
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 5 5 6 5 14
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 4 - 1 41 4 54
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 24 3 28
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 2 0 16 2 19
1:10 Information om Sverige i utlandet 1 0 10 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt