Oktober 2018 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev 278 miljoner kronor i oktober, vilket är 9 miljoner kronor lägre än i oktober 2017.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår hittills i år till 2 537 miljoner kronor. Det är 424 miljoner kronor (20,1 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet avser främst utgifter för solcellsstöd inom anslaget 1:7 Energiteknik.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
21 Energi 278 - 9 2 537 424 3 761
1:1 Statens energimyndighet 26 3 245 9 316
1:2 Insatser för energieffektivisering 14 2 147 - 17 233
1:4 Energiforskning 154 44 1 104 66 1 478
1:7 Energiteknik 44 - 69 677 323 1 145
Övriga anslag 40 11 364 43 589
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 - 2 2 - 6 10
1:5 Planeringsstöd för vindkraft 1 0 80 69 85
1:6 Energimarknadsinspektionen 10 1 91 2 121
1:8 Elberedskap 11 - 4 122 4 258
1:9 Avgifter till internationella organisationer 0 - 2 19 - 3 25
1:10 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 18 17 49 28 90
1:5 (2017) Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 51
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: