Oktober 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev 86 miljoner kronor högre än i oktober 2017 och uppgick till 1 219 miljoner kronor.  

Hittills i år uppgår utfallet till 11 675 miljoner kronor. Det är 538 miljoner kronor (4,8 procent) högre än samma period föregående år. Det högre utfallet beror främst på att anslag 6:1 Allmänna val och demokrati är 355 miljoner kronor högre på grund av höstens riksdagsval.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
okt 2018
Förändring
jämfört med
okt 2017
Utfall
jan-okt 2018
Förändring
jämfört med
jan-okt 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 219 86 11 675 538 14 571
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 59 - 1 790 3 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 72 5 657 28 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 11 8 73 4 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 668 31 6 215 - 56 7 819
5:1 Länsstyrelserna m.m. 269 43 2 393 200 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 39 32 430 355 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 3 2 115 18 123
8:1 Presstöd 55 10 451 - 27 567
Övriga anslag 41 - 43 552 12 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 6 - 8 129 17 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 2 78 2 97
3:1 Sametinget 5 0 37 2 54
6:2 Justitiekanslern 4 0 40 5 50
6:3 Datainspektionen 8 5 68 26 85
6:4 Valmyndigheten 2 0 15 - 1 20
6:5 Stöd till politiska partier 0 - 43 129 - 43 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 3 - 1 12 0 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 28 3 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 15 3 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling - 1 - 2
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt