Januari 2018 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Stora utbetalningar av bistånd till multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar i januari.

Utfallet för Internationellt bistånd blev i januari 3 586 miljoner kronor, vilket är 2 692 miljoner kronor högre än i januari föregående år. Det är främst utbetalningarna till multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar som blivit högre. Utbetalningsmånaden av biståndet kan variera från ett år till ett annat. Statens budget för det internationella biståndet 2018 är visserligen drygt 6,2 miljarder kronor högre än för 2017 men endast cirka 750 miljoner kronor av den högre budgeten avser bistånd avseende multilaterala utvecklingsbanker, fonder och skuldavskrivningar.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
7 Internationellt bistånd 3 586 2 692 3 586 2 692 42 985
1:1 Biståndsverksamhet 3 471 2 688 3 471 2 688 41 606
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 104 4 104 4 1 171
Övriga anslag 11 0 11 0 208
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 1 0 16
1:4 Folke Bernadotteakademin 8 0 8 0 124
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 0 2 0 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 1 0 1 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget