Januari 2018 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i januari 792 miljoner kronor, vilket är 152 miljoner kronor högre än i januari 2017.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 792 152 792 152 19 254
1:2 Insatser för skogsbruket 14 1 14 1 580
1:10 Gårdsstöd m.m. 126 78 126 78 6 695
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 145 44 145 44 4 357
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 80 - 15 80 - 15 2 458
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 159 8 159 8 1 912
1:26 Nedsättning av slakteriavgifter 107
Övriga anslag 268 36 268 36 3 143
1:1 Skogsstyrelsen 35 2 35 2 472
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 1 10 1 144
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 0 0 109
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 10
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 3 - 2 3 - 2 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 0 0 53
1:8 Statens jordbruksverk 53 4 53 4 621
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 2 1 2 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 7 - 2 7 - 2 138
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 2 2 2 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 3 3 3 3 194
1:14 Livsmedelsverket 23 - 1 23 - 1 243
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 12 12 12 12 163
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 38 - 5 38 - 5 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 0 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter - 1 - 1 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 7 1 7 1 114
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 72 20 72 20 598
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 1 0 1 0 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget