Januari 2018 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i januari 109 miljoner kronor, vilket är 25 miljoner kronor högre än i januari 2017.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
19 Regional tillväxt 109 25 109 25 3 922
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 56 18 56 18 2 100
1:2 Transportbidrag 12 - 1 12 - 1 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 41 8 41 8 1 421
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget