Januari 2018 Utgiftsområde 11: Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Utgiftsområdet omfattar ersättning vid ålderdom (garantipension, bostadstillägg till pensionärer samt äldreförsörjningsstöd) och ersättning vid dödsfall (omställningspension, änkepension och särskild efterlevandepension samt garantipension till dessa förmåner).

Inkomstrelaterad ålderspension redovisas under Ålderspensionssystemet vid sidan av statens budget.

Utfall för utgiftsområdet Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Miljoner kr

Utgifterna för Ekonomisk trygghet vid ålderdom blev 2 927 miljoner kronor i januari, vilket är 6 miljoner kronor högre än i januari 2017.

Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom 2 927 6 2 927 6 34 636
1:1 Garantipension till ålderspension 1 114 - 17 1 114 - 17 13 080
1:2 Efterlevandepensioner till vuxna 933 - 53 933 - 53 10 870
1:3 Bostadstillägg till pensionärer 748 65 748 65 9 027
1:4 Äldreförsörjningsstöd 87 8 87 8 1 103
2:1 Pensionsmyndigheten 45 3 45 3 556
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget