Januari 2018 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt insatser för att stärka delaktigheten i EU-arbetet.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i januari 1 262 miljoner kronor, vilket är 51 miljoner kronor (3,9 procent) lägre än i januari 2017.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
jan 2018
Förändring
jämfört med
jan 2017
Utfall
jan-jan 2018
Förändring
jämfört med
jan-jan 2017
SB + ÄB
2018
1 Rikets styrelse 1 262 - 51 1 262 - 51 14 531
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 116 - 10 116 - 10 905
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 52 4 52 4 814
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 1 - 45 1 - 45 120
4:1 Regeringskansliet m.m. 635 - 34 635 - 34 7 779
5:1 Länsstyrelserna m.m. 224 1 224 1 2 979
6:1 Allmänna val och demokrati 31 30 31 30 556
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 2 0 123
8:1 Presstöd 61 0 61 0 567
Övriga anslag 141 2 141 2 688
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 78 4 78 4 139
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 6 0 6 0 97
3:1 Sametinget 2 0 2 0 54
6:2 Justitiekanslern 4 0 4 0 50
6:3 Datainspektionen 3 - 1 3 - 1 85
6:4 Valmyndigheten 1 0 1 0 20
6:5 Stöd till politiska partier 43 0 43 0 167
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 0 - 1 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 3 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 1 0 28
6:4 (2017) Svensk författningssamling - 1 - 1
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget