September 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i september 873 miljoner kronor, vilket är 16 miljoner kronor högre än i september 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–september till 8 292 miljoner kronor. Det är 91 miljoner kronor (1,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 873 16 8 292 91 10 986
1:1 Skatteverket 599 21 5 578 43 7 357
1:2 Tullverket 130 - 11 1 309 - 5 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 144 5 1 406 53 1 884
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget