September 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i september 1 035 miljoner kronor, vilket är 17 miljoner kronor högre än i augusti 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–september till 10 004 miljoner kronor. Det är 485 miljoner kronor (5,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
sep 2017
Förändring
jämfört med
sep 2016
Utfall
jan-sep 2017
Förändring
jämfört med
jan-sep 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 035 17 10 004 485 13 313
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 118 2 726 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 60 - 7 561 46 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 1 65 19 113
4:1 Regeringskansliet m.m. 528 21 5 634 297 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 228 - 8 1 967 80 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 14 - 1 69 14 92
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 5 3 95 1 103
8:1 Presstöd 45 4 432 18 567
Övriga anslag 36 5 456 9 649
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 7 0 98 - 4 137
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 9 1 70 5 90
3:1 Sametinget 5 2 31 5 45
6:2 Justitiekanslern 4 0 31 1 49
6:3 Datainspektionen 6 2 40 2 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 2 0 14 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 9 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 22 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 11 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget