Augusti 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i augusti 430 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor högre än i augusti föregående år.

Utfallet för perioden januari–augusti uppgick till 5 872 miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 430 8 5 872 - 7 17 205
1:2 Insatser för skogsbruket 17 5 132 - 66 322
1:10 Gårdsstöd m.m. 7 - 1 1 072 232 6 467
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 76 30 1 097 - 67 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 35 31 605 - 39 2 029
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 214 13 1 820
Övriga anslag 143 - 58 1 751 - 79 3 084
1:1 Skogsstyrelsen 21 - 4 248 - 29 403
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 78 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 70 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 10 2 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 6 - 2 74 9 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 1 36 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 16 - 19 370 11 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 1 - 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 4 1 59 - 9 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 5 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 6 6 179
1:14 Livsmedelsverket 19 - 2 219 5 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 21 20 69 - 10 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 8 - 3 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 1 0 81 7 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 37 4 366 66 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 55 - 140
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget