Augusti 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i augusti 141 miljoner kronor, vilket är 4 miljoner kronor lägre än i augusti 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–augusti till 1 362 miljoner kronor. Det är 3 miljoner kronor (0,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 141 - 4 1 362 3 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 82 8 649 - 106 1 558
1:2 Transportbidrag 33 - 3 220 - 16 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 26 - 8 493 110 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget