Augusti 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i augusti 927 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor högre än i augusti 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–augusti till 8 968 miljoner kronor. Det är 468 miljoner kronor (5,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
aug 2017
Förändring
jämfört med
aug 2016
Utfall
jan-aug 2017
Förändring
jämfört med
jan-aug 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 927 58 8 968 468 13 313
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 42 - 1 608 0 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 57 13 501 53 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 2 - 3 62 21 113
4:1 Regeringskansliet m.m. 621 24 5 106 277 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 176 25 1 739 87 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 3 0 55 15 92
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 129 0 172
8:1 Presstöd 3 0 387 14 567
Övriga anslag 22 1 381 1 580
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten - 2 0 90 - 4 137
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 8 2 61 4 90
3:1 Sametinget 2 0 27 3 45
6:2 Justitiekanslern 4 0 28 0 49
6:3 Datainspektionen 5 1 34 1 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 1 0 13 - 1 20
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 0 90 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 0 - 1 8 3 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 20 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 10 - 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget