Juli 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i juli 443 miljoner kronor, vilket är 19 miljoner kronor högre än i juli föregående år.

Utfallet för perioden januari–juli uppgick till 5 441 miljoner kronor. Det är 15 miljoner kronor lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 443 19 5 441 - 15 17 205
1:2 Insatser för skogsbruket 13 - 5 116 - 71 322
1:10 Gårdsstöd m.m. 15 7 1 065 233 6 467
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 57 31 1 021 - 97 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 24 17 570 - 70 2 029
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 1 062 11 1 820
Övriga anslag 183 - 33 1 608 - 20 3 084
1:1 Skogsstyrelsen 18 - 1 227 - 25 403
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 9 0 68 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 62 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 9 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 4 3 68 10 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 6 6 36 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 52 20 354 30 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare - 1 - 1 1 - 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 5 4 55 - 9 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 5 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 6 6 179
1:14 Livsmedelsverket 29 - 1 201 7 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 0 - 6 48 - 30 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 3 - 4 80 7 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 48 0 329 62 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 0 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. - 52 - 84
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt