Juli 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i juli 1 170 miljoner kronor, vilket är 114 miljoner kronor högre än i juli 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari-juli till 8 042 miljoner kronor. Det är 410 miljoner kronor (5,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juli 2017
Förändring
jämfört med
juli 2016
Utfall
jan-juli 2017
Förändring
jämfört med
jan-juli 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 170 114 8 042 410 13 313
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 127 2 566 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 69 11 444 40 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 3 60 24 113
4:1 Regeringskansliet m.m. 738 80 4 485 253 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 154 13 1 563 63 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 8 6 52 15 92
6:6 Stöd till politiska partier 43 0 129 0 172
8:1 Presstöd 4 0 384 14 567
Övriga anslag 24 5 359 0 580
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten - 2 2 92 - 5 137
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 53 2 90
3:1 Sametinget 4 1 24 3 45
6:2 Justitiekanslern 3 0 24 0 49
6:3 Datainspektionen 4 0 29 0 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 2 1 12 - 1 20
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 1 89 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 8 4 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 18 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 9 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt