Juni 2017 Utgiftsområde 24: Näringsliv

Utgiftsområdet omfattar näringspolitik, politik för utrikeshandel samt politik för handels- och investeringsfrämjande.

Utfall för utgiftsområdet Näringsliv

Miljoner kr

Utfallet för Näringsliv blev 453 miljoner kronor i juni, vilket är 318 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 2 774 miljoner kronor. Det är 285 miljoner kronor (9,3 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 24 Näringsliv, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
24 Näringsliv 453 - 318 2 774 - 285 6 456
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling 204 - 1 864 - 251 2 893
1:3 Institutens strategiska kompetensmedel 0 - 311 315 - 307 630
1:5 Näringslivsutveckling 19 - 46 295 95 460
1:15 Upprustning och drift av Göta kanal 0 - 3 106 33 123
1:21 Patent- och registreringsverket 26 26 151 151 316
Övriga anslag 203 16 1 043 - 7 2 034
1:1 Verket för innovationssystem 21 1 119 7 222
1:4 Tillväxtverket 46 15 151 - 4 273
1:6 Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 3 - 5 24 - 13 58
1:7 Turistfrämjande 0 0 60 - 10 120
1:8 Sveriges geologiska undersökning 19 2 101 7 198
1:9 Geovetenskaplig forskning 1 1 3 0 6
1:10 Miljösäkring av oljelagringsanläggningar 1 0 5 1 14
1:11 Bolagsverket 2 - 2 9 - 3 23
1:12 Bidrag till Ingenjörsvetenskapsakademien 1 0 4 0 8
1:13 Konkurrensverket 13 1 74 - 1 143
1:14 Konkurrensforskning 0 0 0 0 14
1:16 Omstrukturering och genomlysning av statligt ägda företag 6 5 10 1 23
1:17 Kapitalinsatser i statliga bolag 0 0 1
1:18 Avgifter till vissa internationella organisationer 0 0 16 0 18
1:19 Finansiering av rättegångskostnader 20 20 20 13 18
1:20 Bidrag till företagsutveckling och innovation 26 3 155 15 309
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet 2 0 12 0 25
2:2 Kommerskollegium 6 2 39 2 86
2:3 Exportfrämjande verksamhet 31 - 25 176 - 11 362
2:4 Investeringsfrämjande 5 0 31 3 62
2:5 Avgifter till internationella handelsorganisationer 0 0 19 1 21
2:6 Bidrag till standardiseringen 0 0 16 0 31
1:11 (2016) Patentbesvärsrätten - 2 - 11
1:13 (2016) Bidrag till terminologisk verksamhet 0 - 4
1:23 (2015) Upphandlingsmyndigheten 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt