Juni 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i juni 1 540 miljoner kronor, vilket är 759 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för det första halvåret uppgår till 4 998 miljoner kronor. Det är 34 miljoner kronor (0,7 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 1 540 759 4 998 - 34 17 205
1:2 Insatser för skogsbruket 22 - 13 102 - 67 322
1:10 Gårdsstöd m.m. 822 654 1 060 236 6 467
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 182 64 963 - 128 3 483
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 104 69 546 - 87 2 029
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 910 9 1 820
Övriga anslag 259 - 17 1 415 3 3 084
1:1 Skogsstyrelsen 39 - 2 209 - 24 403
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 0 59 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 12 0 53 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 0 9 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar - 7 - 14 55 - 2 154
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 12 - 3 30 - 8 53
1:8 Statens jordbruksverk 56 23 302 9 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 2 - 1 2 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 8 - 1 50 - 13 161
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 5 5 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 2 1 6 6 179
1:14 Livsmedelsverket 29 2 171 8 320
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 4 - 53 48 - 24 140
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 0 7 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 4 4 4 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 35 11 77 11 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 52 15 280 62 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 1 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 32
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt