Juni 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i juni 242 miljoner kronor, vilket är 29 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 1 065 miljoner kronor. Det är 57 miljoner kronor (5,1 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 242 - 29 1 065 - 57 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 119 - 18 497 - 117 1 558
1:2 Transportbidrag 4 - 7 168 - 25 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 119 - 10 401 71 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 5 - 2 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt