Juni 2017 Utgiftsområde 16: Utbildning och universitetsforskning

Utgiftsområdet omfattar skolväsendet, vissa särskilda utbildningsformer och annan pedagogisk verksamhet, vuxenutbildning och eftergymnasial yrkesutbildning samt högskoleutbildning och forskning. Området omfattar även myndigheter inom utbildnings- och forskningsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning

Miljoner kr

Utfallet för Utbildning och universitetsforskning blev i juni 7 368 miljoner kronor, vilket är 1 826 miljoner kronor högre än i juni 2016. Det är framför allt anslagen 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet samt 1:19 Bidrag till lärarlöner som har högre utfall.

Utfallet för utgiftsområdet Utbildning och universitetsforskning uppgår för det första halvåret till 35 864 miljoner kronor. Det är 4 202 miljoner kronor (13,3 procent) högre än samma period föregående år. De högre utgifterna avser främst 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, 1:16 Fler anställda i lågstadiet och 1:19 Bidrag till lärarlöner.

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
16 Utbildning och universitetsforskning 7 368 1 826 35 864 4 202 73 058
1:1 Statens skolverk 128 44 448 148 1 056
1:2 Statens skolinspektion 35 3 195 4 410
1:3 Specialpedagogiska skolmyndigheten 113 24 364 13 713
1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet 404 305 1 438 503 3 511
1:7 Maxtaxa i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet, m.m. 0 - 38 2 226 191 4 630
1:16 Fler anställda i lågstadiet 0 0 995 994 2 300
1:19 Bidrag till lärarlöner 2 028 1 441 2 035 1 442 4 442
2:3 Uppsala universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 140 3 842 18 1 684
2:4 Uppsala universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 172 3 1 033 16 2 067
2:5 Lunds universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 165 5 991 30 1 982
2:6 Lunds universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 177 3 1 060 16 2 120
2:7 Göteborgs universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 170 5 1 020 29 2 040
2:8 Göteborgs universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 752 11 1 504
2:9 Stockholms universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 139 3 835 19 1 670
2:10 Stockholms universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 132 2 790 12 1 580
2:11 Umeå universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 111 3 668 18 1 337
2:12 Umeå universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 90 1 541 8 1 082
2:13 Linköpings universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 124 4 742 24 1 484
2:14 Linköpings universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 71 2 427 14 854
2:15 Karolinska institutet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 58 2 348 11 696
2:16 Karolinska institutet: Forskning och utbildning på forskarnivå 126 2 753 11 1 506
2:17 Kungl. Tekniska högskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 90 3 541 17 1 082
2:18 Kungl. Tekniska högskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 125 2 750 11 1 500
2:66 Ersättningar för klinisk utbildning och forskning 210 5 1 261 30 2 521
3:1 Vetenskapsrådet: Forskning och forskningsinformation 417 - 268 3 028 13 5 800
Övriga anslag 2 018 265 11 779 598 23 486
1:4 Sameskolstyrelsen 4 0 24 6 41
1:6 Statligt stöd till särskild utbildning i gymnasieskolan 0 - 32 114 - 68 263
1:8 Bidrag till viss verksamhet inom skolväsendet, m.m. 36 0 106 1 195
1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet 21 0 44 3 91
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal 12 - 11 55 - 8 295
1:11 Bidrag till vissa studier 2 0 7 - 1 18
1:12 Myndigheten för yrkeshögskolan 8 - 3 52 - 2 107
1:13 Statligt stöd till vuxenutbildning 17 - 17 759 148 1 454
1:14 Statligt stöd till yrkeshögskoleutbildning 158 10 1 001 48 2 162
1:15 Upprustning av skollokaler och utemiljöer 15 14 58 44 480
1:17 Skolforskningsinstitutet 1 0 9 1 23
1:18 Praktiknära skolforskning 18
1:20 Särskilda insatser inom skolområdet 37 37 74 74 156
2:1 Universitetskanslersämbetet 14 3 65 - 1 137
2:2 Universitets- och högskolerådet 14 - 1 86 21 147
2:19 Luleå tekniska universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 54 1 322 4 644
2:20 Luleå tekniska universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 31 0 185 3 369
2:21 Karlstads universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 53 2 317 10 634
2:22 Karlstads universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 19 0 114 2 227
2:23 Linnéuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 86 1 515 9 1 029
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 27 0 162 2 323
2:25 Örebro universitet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 64 2 383 9 767
2:26 Örebro universitet: Forskning och utbildning på forskarnivå 21 0 127 2 254
2:27 Mittuniversitetet: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 44 1 263 4 526
2:28 Mittuniversitetet: Forskning och utbildning på forskarnivå 20 0 117 2 235
2:29 Blekinge tekniska högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 20 0 119 - 3 237
2:30 Blekinge tekniska högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 46 1 93
2:31 Malmö högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 75 2 447 14 894
2:32 Malmö högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 12 0 70 1 139
2:33 Mälardalens högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 49 1 292 7 583
2:34 Mälardalens högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 9 0 53 1 105
2:35 Stockholms konstnärliga högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 16 0 99 1 197
2:36 Stockholms konstnärliga högskola: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 25 0 49
2:37 Gymnastik- och idrottshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 8 0 49 1 98
2:38 Gymnastik- och idrottshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 3 0 16 0 32
2:39 Högskolan i Borås: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 40 1 238 9 477
2:40 Högskolan i Borås: Forskning och utbildning på forskarnivå 6 0 34 0 67
2:41 Högskolan Dalarna: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 34 1 204 3 408
2:42 Högskolan Dalarna: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 31 0 62
2:43 Högskolan i Gävle: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 36 1 217 4 433
2:44 Högskolan i Gävle: Forskning och utbildning på forskarnivå 8 0 46 1 92
2:45 Högskolan i Halmstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 0 187 3 375
2:46 Högskolan i Halmstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 32 0 63
2:47 Högskolan Kristianstad: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 31 1 187 5 373
2:48 Högskolan Kristianstad: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 27 0 53
2:49 Högskolan i Skövde: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 25 0 148 - 1 297
2:50 Högskolan i Skövde: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 24 0 47
2:51 Högskolan Väst: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 29 1 172 5 344
2:52 Högskolan Väst: Forskning och utbildning på forskarnivå 4 0 24 0 48
2:53 Konstfack: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 13 0 79 1 158
2:54 Konstfack: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 10
2:55 Kungl. Konsthögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 5 0 31 0 63
2:56 Kungl. Konsthögskolan: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 3 0 6
2:57 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 11 0 64 1 128
2:58 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm: Konstnärlig forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 10
2:59 Södertörns högskola: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 33 1 198 5 396
2:60 Södertörns högskola: Forskning och utbildning på forskarnivå 5 0 29 0 58
2:61 Försvarshögskolan: Utbildning på grundnivå och avancerad nivå 2 0 12 0 25
2:62 Försvarshögskolan: Forskning och utbildning på forskarnivå 1 0 5 0 11
2:63 Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet 254 13 1 581 57 3 193
2:64 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor 1 - 91 244 - 144 579
2:65 Särskilda medel till universitet och högskolor 33 1 200 5 415
3:2 Vetenskapsrådet: Avgifter till internationella organisationer 0 0 346 25 351
3:3 Vetenskapsrådet: Förvaltning 21 12 82 12 161
3:4 Rymdforskning och rymdverksamhet 95 75 269 92 373
3:5 Rymdstyrelsen: Förvaltning 3 0 14 0 29
3:6 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer 235 236 414 179 551
3:7 Institutet för rymdfysik 5 0 27 1 54
3:8 Kungl. biblioteket 31 3 180 10 362
3:9 Polarforskningssekretariatet 5 0 23 5 46
3:10 Sunet 4 0 21 0 49
3:11 Centrala etikprövningsnämnden 1 1 3 1 7
3:12 Regionala etikprövningsnämnder 7 6 16 3 41
3:13 Särskilda utgifter för forskningsändamål 2 0 82 - 18 106
4:1 Internationella program 27 - 6 64 - 7 82
4:2 Avgift till Unesco och ICCROM 0 0 28 1 31
4:3 Kostnader för Svenska Unescorådet 1 0 4 0 10
4:4 Utvecklingsarbete inom områdena utbildning och forskning 1 - 1 7 - 2 18
1:18 (2016) Lågstadielyftet 0 0
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt