Juni 2017 Utgiftsområde 15: Studiestöd

Utgiftsområdet omfattar utgifter för ekonomiskt stöd till enskilda under studier och utgifter för vissa studiesociala insatser. Även utgifter för hanteringen av studiestöden, som huvudsakligen sköts av Centrala studiestödsnämnden (CSN), och ärendehantering inom Överklagandenämnden för studiestöd (ÖKS) hör till utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Studiestöd

Miljoner kr

Utfallet för Studiestöd blev i juni 857 miljoner kronor, vilket är 37 miljoner kronor högre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 10 361 miljoner kronor. Det är 71 miljoner kronor (0,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 15 Studiestöd, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
15 Studiestöd 857 37 10 361 71 22 434
1:1 Studiehjälp 327 8 2 101 61 3 428
1:2 Studiemedel 360 16 6 639 70 15 292
1:3 Avsättning för kreditförluster 65 4 937 18 1 964
1:4 Statens utgifter för studiemedelsräntor 0 0 209 - 107 369
1:8 Centrala studiestödsnämnden 95 9 422 31 830
Övriga anslag 11 1 54 - 1 551
1:5 Bidrag till kostnader vid viss gymnasieutbildning och vid viss föräldrautbildning i teckenspråk 7 0 34 - 1 62
1:6 Bidrag till vissa studiesociala ändamål 2 1 13 0 27
1:7 Studiestartsstöd 448
1:9 Överklagandenämnden för studiestöd 1 0 7 0 14
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt