Juni 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i juni 1 113 miljoner kronor, vilket är 90 miljoner kronor lägre än i juni 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för det första halvåret till 6 729 miljoner kronor. Det är 154 miljoner kronor (2,3 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
juni 2017
Förändring
jämfört med
juni 2016
Utfall
jan-juni 2017
Förändring
jämfört med
jan-juni 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 113 - 90 6 729 154 13 313
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 46 - 2 440 - 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 2 375 29 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 2 - 5 57 27 113
4:1 Regeringskansliet m.m. 560 - 125 3 604 30 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 267 28 1 410 50 2 751
8:1 Presstöd 119 1 379 14 567
Övriga anslag 56 12 465 5 845
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten - 1 - 1 95 - 7 137
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 1 46 2 90
3:1 Sametinget 3 0 21 2 45
6:1 Allmänna val och demokrati 26 13 44 10 92
6:2 Justitiekanslern 4 - 1 21 0 49
6:3 Datainspektionen 5 0 25 0 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 2
6:5 Valmyndigheten 2 - 1 10 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 2 0 87 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 7 4 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 15 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 2 0 8 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt