Maj 2017 Utgiftsområde 7: Internationellt bistånd

Utgiftsområdet omfattar internationellt utvecklingssamarbete.

Utfall för utgiftsområdet Internationellt bistånd

Miljoner kr

Det internationella biståndet är 67 procent högre hittills i år.

Utfallet för Internationellt bistånd blev i maj 3 162 miljoner kronor, vilket är 619 miljoner kronor högre än i maj föregående år.

Utfallet för det Internationella biståndet uppgick för perioden januari–maj till 16 889 miljoner kronor. Det är 6 771 miljoner kronor (66,9 procent) högre än samma period föregående år. Det beror dels på att delar av det internationella biståndet för 2016 betalades ut redan i slutet av 2015 efter beslut av regeringen, dels kan utbetalningsmånaden variera från ett år till ett annat. Budgeten för 2017 är på ungefär samma nivå som 2016.

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
7 Internationellt bistånd 3 162 619 16 889 6 771 34 990
1:1 Biståndsverksamhet 3 065 616 16 359 6 723 33 706
1:2 Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) 82 5 462 44 1 096
Övriga anslag 15 - 2 68 4 188
1:3 Nordiska Afrikainstitutet 1 0 5 0 15
1:4 Folke Bernadotteakademin 10 2 43 3 107
1:5 Riksrevisionen: Internationellt utvecklingssamarbete 2 - 5 17 1 50
1:6 Utvärdering av internationellt bistånd 2 1 4 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt