Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Maj 2017 Utgiftsområde 5: Internationell samverkan

Utgiftsområdet omfattar frågor som gäller Sveriges förhållande till och överenskommelser med andra stater och internationella organisationer.

Utfall för utgiftsområdet Internationell samverkan

Miljoner kr

Lägre avgifter till internationella organisationer i maj

Utfallet för Internationell samverkan blev i maj 63 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner kronor lägre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–maj till 758 miljoner kronor. Det är 132 miljoner kronor (14,8 procent) lägre än samma period föregående år.

Det lägre utfallet beror främst på att utgifterna för anslag 1:1 Avgifter till internationella organisationer blev lägre än föregående år. Utfallet för anslaget uppgår till 593 miljoner kronor för perioden januari–maj. Det är 116 miljoner kronor lägre än samma period 2016.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
5 Internationell samverkan 63 - 20 758 - 132 1 913
1:1 Avgifter till internationella organisationer 41 - 2 593 - 116 1 329
1:2 Freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet 13 6 39 - 12 151
1:9 Svenska institutet - 2 - 10 45 14 120
1:11 Samarbete inom Östersjöregionen 0 - 14 27 - 17 164
Övriga anslag 11 0 55 - 1 150
1:3 Nordiskt samarbete 0 0 4 0 14
1:4 Ekonomiskt bistånd till enskilda utomlands samt diverse kostnader för rättsväsendet 0 0 0 0 4
1:5 Inspektionen för strategiska produkter 2 0 13 2 29
1:6 Forskning, utredningar och andra insatser rörande säkerhetspolitik, nedrustning och icke-spridning 3 - 1 16 - 2 45
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) 2 0 11 0 25
1:8 Bidrag till Utrikespolitiska institutet (UI) 1 0 7 0 17
1:10 Information om Sverige i utlandet 2 0 4 0 15
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt