Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Maj 2017 Utgiftsområde 4: Rättsväsendet

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak utgifter för kriminalpolitiskt inriktad verksamhet. Även verksamhet inriktad på att avgöra rättsliga tvister mellan enskilda samt mellan enskilda och det allmänna ingår. Utgiftsområdet innefattar myndigheter inom polisen och åklagarväsendet, Sveriges Domstolar samt Kriminalvården. Dessutom ingår bl.a. Rättsmedicinalverket, Brottsförebyggande rådet och Brottsoffermyndigheten.

Utfall för utgiftsområdet Rättsväsendet

Miljoner kr

Utgifterna högre än föregående år

Utfallet för Rättsväsendet blev i maj 3 907 miljoner kronor, vilket är 204 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–maj till 18 242 miljoner kronor. Det är 791 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år.

Det högre utfallet beror bland annat på högre utgifter för 1:1 Polismyndigheten, 1:2 Säkerhetspolisen och 1:6 Kriminalvården.

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
4 Rättsväsendet 3 907 204 18 242 791 42 467
1:1 Polismyndigheten 2 054 120 9 587 497 21 922
1:2 Säkerhetspolisen 129 30 558 84 1 292
1:3 Åklagarmyndigheten 135 6 636 44 1 473
1:5 Sveriges Domstolar 486 - 4 2 326 44 5 520
1:6 Kriminalvården 732 42 3 475 107 8 347
1:12 Rättsliga biträden m.m. 234 - 10 1 059 - 40 2 339
1:15 Bidrag till lokalt brottsförebyggande arbete 13 12 19 14 47
Övriga anslag 122 8 583 41 1 527
1:4 Ekobrottsmyndigheten 56 3 266 11 648
1:7 Brottsförebyggande rådet 8 2 38 5 111
1:8 Rättsmedicinalverket 35 1 159 6 418
1:9 Gentekniknämnden 1 0 2 0 5
1:10 Brottsoffermyndigheten 3 0 17 1 41
1:11 Ersättning för skador på grund av brott 7 - 4 48 2 122
1:13 Kostnader för vissa skaderegleringar m.m. 4 1 23 1 40
1:14 Avgifter till vissa internationella sammanslutningar 1 0 5 0 22
1:16 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 1 0 6 - 1 18
1:17 Domarnämnden 1 0 3 0 9
1:18 Från EU-budgeten finansierade insatser avseende EU:s inre säkerhet 5 5 17 16 92
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt