Maj 2017 Utgiftsområde 3: Skatt, tull och exekution

Utgiftsområdet omfattar beskattning, uppbörd av skatt, tull och avgifter samt verkställighet och indrivning av skatter och avgifter. Förutom dessa verksamheter ingår även verksamhet för bl.a. folkbokföring, fastighetstaxering och brottsbekämpning. Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten är förvaltningsmyndigheter för respektive område. Även Kustbevakningen har viss verksamhet inom utgiftsområdet.

Utfall för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution

Miljoner kr

Utgifterna på ungefär samma nivå som föregående år

Utfallet för Skatt, tull och exekution blev i maj 917 miljoner kronor, vilket är 8 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Skatt, tull och exekution uppgår för perioden januari–maj till 4 498 miljoner kronor. Det är 53 miljoner kronor (1,2 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
3 Skatt, tull och exekution 917 8 4 498 53 10 986
1:1 Skatteverket 592 - 14 2 924 - 7 7 357
1:2 Tullverket 150 6 744 8 1 744
1:3 Kronofogdemyndigheten 176 16 830 52 1 884
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt