Maj 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i maj 540 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor högre än föregående år.

Utfallet för perioden januari–maj uppgick till 3 458 miljoner kronor. Det är 794 miljoner kronor (18,7 procent) lägre än samma period föregående år. Utbetalningarna av gårdsstöd är 419 miljoner kronor lägre och beror på att vissa utbetalningar av gårdsstöd tidigarelades till hösten 2016.  

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 540 52 3 458 - 794 17 189
1:10 Gårdsstöd m.m. 7 - 27 239 - 419 6 498
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 99 57 781 - 192 3 495
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 43 34 442 - 156 2 028
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 759 8 1 820
Övriga anslag 239 - 14 1 238 - 35 3 347
1:1 Skogsstyrelsen 35 - 9 170 - 22 403
1:2 Insatser för skogsbruket 24 3 81 - 54 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 9 - 1 49 0 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 42 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 3 0 9 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 17 - 2 61 12 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 2 - 3 19 - 5 53
1:8 Statens jordbruksverk 56 0 246 - 14 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 1 0 1 1 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 6 - 13 43 - 12 130
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 3 4 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 3 4 179
1:14 Livsmedelsverket 28 - 1 142 6 317
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 21 44 30 145
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 0 - 3 7 - 2 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. - 4 - 4 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 0 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 2 0 42 - 1 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 25 - 4 228 47 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 1 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 32
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt