Sök-funktionen är tyvärr långsam nu. Måndag den 19 april kl. 16 stänger vi av sök tillfälligt för att åtgärda problemet.

Maj 2017 Utgiftsområde 22: Kommunikationer

Utgiftsområdet omfattar transportpolitiken och politiken för informationssamhället.

Utfall för utgiftsområdet Kommunikationer

Miljoner kr

Investeringar och underhåll av vägar och järnvägar

Utfallet för Kommunikationer blev i maj 4 369 miljoner kronor, vilket är 664 miljoner kronor högre än i maj 2016. Det är vanligt att utgifterna inom utgiftsområdet varierar mellan månaderna. Därför är det ofta mer rättvisande att analysera utgifterna för flera månader sammantaget.

För perioden januari–maj uppgår utfallet till 18 778 miljoner kronor. Det är 3 121 miljoner kronor (19,9 procent) högre än samma period föregående år.

Hittills i år är utfallet för anslag 1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 7 599 miljoner kronor, vilket är 1 667 miljoner kronor (28,1 procent) högre än motsvarande period 2016. Av detta är 2 712 miljoner kronor större järnvägsinvesteringar i nationell plan och 1 678 miljoner kronor större väginvesteringar i nationell plan.

Utgifterna för anslaget 1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur uppgår för perioden januari-maj till 7 091 miljoner kronor, vilket är 473 miljoner kronor (7,1 procent) högre än samma period 2016. Vidmakthållande av väg uppgår till 4 362 miljoner kronor och vidmakthållande av järnväg till 2 652 miljoner kronor för de första fem månaderna.

Utgiftsområde 22 Kommunikationer, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
22 Kommunikationer 4 369 664 18 778 3 121 55 115
1:1 Utveckling av statens transportinfrastruktur 1 742 - 28 7 599 1 667 24 108
1:2 Vidmakthållande av statens transportinfrastruktur 1 804 399 7 091 473 21 556
1:3 Trafikverket 113 - 3 530 - 6 1 305
1:11 Trängselskatt i Stockholm 73 65 783 728 1 449
1:12 Transportstyrelsen 217 42 913 67 2 086
1:14 Trängselskatt i Göteborg 193 186 358 93 1 027
1:15 Sjöfartsstöd 120 8 584 11 1 632
Övriga anslag 106 - 6 921 87 1 952
1:4 Ersättning för sjöräddning och fritidsbåtsändamål 0 0 94 - 100 188
1:5 Ersättning för viss kanal- och slussinfrastruktur 0 0 31 - 50 62
1:6 Ersättning avseende icke statliga flygplatser 2 - 14 65 49 83
1:7 Trafikavtal 47 - 23 401 72 900
1:8 Viss internationell verksamhet 0 0 29 3 29
1:9 Statens väg- och transportforskningsinstitut 4 0 20 0 48
1:10 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk 23 23 138 94 150
1:13 Trafikanalys 7 3 23 1 65
2:1 Post- och telestyrelsen 2 0 12 1 29
2:2 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning 9 3 50 6 140
2:3 Grundläggande betaltjänster 3 1 5 2 34
2:4 Informationsteknik och telekommunikation 2 1 6 1 23
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation 5 3 28 1 126
2:6 Gemensamma e-förvaltningsprojekt av strategisk betydelse 2 - 2 20 8 75
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt