Maj 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i maj 187 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–maj till 823 miljoner kronor. Det är 28 miljoner kronor (3,3 procent) lägre än samma period föregående år

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 187 35 823 - 28 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 112 10 378 - 99 1 558
1:2 Transportbidrag 22 - 4 163 - 19 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 53 28 283 81 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 - 2 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt