Maj 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utgifterna något högre i maj

Utfallet för Rikets styrelse blev i maj 1 058 miljoner kronor, vilket är 40 miljoner kronor högre än i maj 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Rikets styrelse uppgår för perioden januari–maj till 5 616 miljoner kronor. Det är 243 miljoner kronor (4,5 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
maj 2017
Förändring
jämfört med
maj 2016
Utfall
jan-maj 2017
Förändring
jämfört med
jan-maj 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 058 40 5 616 243 13 268
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 45 1 393 2 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 64 7 311 28 768
4:1 Regeringskansliet m.m. 608 19 3 044 155 7 379
5:1 Länsstyrelserna m.m. 246 4 1 143 22 2 736
8:1 Presstöd 50 9 261 13 567
Övriga anslag 44 0 464 24 938
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 5 - 2 96 - 6 137
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 3 - 3 55 31 113
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 7 0 36 1 90
3:1 Sametinget 3 1 17 2 45
6:1 Allmänna val och demokrati 11 8 18 - 4 87
6:2 Justitiekanslern 3 0 17 1 49
6:3 Datainspektionen 4 0 20 0 54
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 1
6:5 Valmyndigheten 1 - 2 8 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 86 0 172
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 1 - 1 85 - 4 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 1 0 6 4 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 3 0 12 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 6 - 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt