April 2017 Utgiftsområde 23: Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak verksamhet inom områdena jordbruks- och trädgårdsnäring, fiskerinäring, livsmedel, skog, djur, landsbygd och jakt samt rennäring och samefrågor.

Utfall för utgiftsområdet Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Miljoner kr

Utfallet för Areella näringar, landsbygd och livsmedel blev i april 654 miljoner kronor, vilket är 85 miljoner kronor lägre än föregående år.

Utfallet för perioden januari–april uppgick till 2 918 miljoner kronor. Det är 846 miljoner kronor (22,5 procent) lägre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel 654 - 85 2 918 - 846 17 189
1:10 Gårdsstöd m.m. 16 - 44 231 - 392 6 498
1:17 Åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 165 - 8 682 - 250 3 495
1:18 Från EU-budgeten finansierade åtgärder för landsbygdens miljö och struktur 76 - 22 399 - 190 2 028
1:23 Sveriges lantbruksuniversitet 152 2 607 6 1 820
Övriga anslag 246 - 13 999 - 21 3 347
1:1 Skogsstyrelsen 35 - 1 135 - 13 403
1:2 Insatser för skogsbruket 14 - 17 57 - 57 322
1:3 Statens veterinärmedicinska anstalt 10 - 1 40 1 120
1:4 Bidrag till veterinär fältverksamhet 8 0 33 1 106
1:5 Djurhälsovård och djurskyddsfrämjande åtgärder 0 - 2 7 4 15
1:6 Bekämpande av smittsamma husdjurssjukdomar 8 2 44 14 124
1:7 Ersättningar för viltskador m.m. 0 0 16 - 2 53
1:8 Statens jordbruksverk 51 - 5 190 - 14 604
1:9 Bekämpande av växtskadegörare 0 0 0 0 5
1:11 Intervention för jordbruksprodukter m.m. 11 - 2 36 1 130
1:12 Stödåtgärder för fiske och vattenbruk 1 1 3 4 24
1:13 Från EU-budgeten finansierade stödåtgärder för fiske och vattenbruk 0 0 3 4 179
1:14 Livsmedelsverket 28 - 1 115 7 317
1:15 Konkurrenskraftig livsmedelssektor 22 12 22 9 145
1:16 Bidrag till vissa internationella organisationer m.m. 0 0 46 1 43
1:19 Miljöförbättrande åtgärder i jordbruket 3 2 7 0 80
1:20 Stöd till jordbrukets rationalisering m.m. 0 0 4
1:21 Åtgärder på fjällägenheter 0 - 1 1 0 2
1:22 Främjande av rennäringen m.m. 6 - 2 40 0 104
1:24 Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande: Forskning och samfinansierad forskning 48 2 203 51 566
1:25 Bidrag till Skogs- och lantbruksakademien 0 0 1 1 1
1:12 (2016) Finansiella korrigeringar m.m. 0 - 32
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt