April 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i april 188 miljoner kronor, vilket är 35 miljoner kronor lägre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för perioden januari–april till 636 miljoner kronor. Det är 63 miljoner kronor (9 procent) lägre än samma period föregående år

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 188 - 35 636 - 63 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 68 - 23 266 - 110 1 558
1:2 Transportbidrag 31 - 7 141 - 15 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 91 - 2 230 52 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 - 2 - 2 - 2 9
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt