April 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utgifterna något högre än föregående år

Utfallet för Rikets styrelse blev i april 1 111 miljoner kronor, vilket är 52 miljoner kronor högre än i april 2016.

Utfallet för utgiftsområdet Rikets styrelse uppgår för perioden januari–april till 4 558 miljoner kronor. Det är 204 miljoner kronor (4,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
april 2017
Förändring
jämfört med
april 2016
Utfall
jan-april 2017
Förändring
jämfört med
jan-april 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 111 52 4 558 204 13 268
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 45 0 348 1 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 66 7 247 21 768
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 16 8 29 1 90
4:1 Regeringskansliet m.m. 618 20 2 435 136 7 379
5:1 Länsstyrelserna m.m. 237 13 897 18 2 736
6:6 Stöd till politiska partier 43 0 86 0 172
8:1 Presstöd 47 3 210 4 567
Övriga anslag 39 1 305 23 676
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 5 - 2 91 - 4 137
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 4 - 1 52 35 113
3:1 Sametinget 4 1 14 1 45
6:1 Allmänna val och demokrati 2 - 4 7 - 12 87
6:2 Justitiekanslern 3 0 13 1 49
6:3 Datainspektionen 4 - 1 17 0 54
6:4 Svensk författningssamling 0 0 1 0 1
6:5 Valmyndigheten 2 1 7 2 20
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 9 6 84 - 3 103
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 2 5 4 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 2 0 10 - 1 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 1 0 4 - 1 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt