December 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i december 622 miljoner kronor, vilket är 7 miljoner kronor lägre än i december 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret till 2 807 miljoner kronor. Det är 193 miljoner kronor (7,4 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 622 - 7 2 807 193 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 377 14 1 396 - 77 1 558
1:2 Transportbidrag 9 - 31 396 11 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 237 11 1 015 243 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 - 1 0 - 1 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget