December 2017 Utgiftsområde 1: Rikets styrelse

Utgiftsområdet omfattar Statschefen, Riksdagen samt Riksdagens ombudsmän, Sametinget och samepolitiken, Regeringskansliet m.m., Länsstyrelserna, Demokratipolitik och mänskliga rättigheter, Nationella minoriteter, Medier och Sieps samt EU-information.

Utfall för utgiftsområdet Rikets styrelse

Miljoner kr

Utfallet för Rikets styrelse blev i december 1 209 miljoner kronor, vilket är 254 miljoner kronor högre än i december 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår preliminärt för helåret 2017 till 13 438 miljoner kronor. Det är 766 miljoner kronor (6,0 procent) högre än föregående år.

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse, miljoner kronor
Utfall
dec 2017
Förändring
jämfört med
dec 2016
Utfall
jan-dec 2017
Förändring
jämfört med
jan-dec 2016
SB + ÄB
2017
1 Rikets styrelse 1 209 254 13 438 766 13 316
2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. 38 0 873 5 880
2:2 Riksdagens förvaltningsanslag 86 1 777 57 768
2:3 Riksdagens fastighetsanslag 10 2 83 15 113
4:1 Regeringskansliet m.m. 700 191 7 604 513 7 389
5:1 Länsstyrelserna m.m. 291 47 2 735 119 2 751
6:1 Allmänna val och demokrati 13 - 1 89 13 95
7:1 Åtgärder för nationella minoriteter 4 - 1 102 0 103
8:1 Presstöd 10 6 544 25 567
Övriga anslag 58 6 631 20 649
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten 21 0 136 0 137
2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) 10 0 93 5 90
3:1 Sametinget 4 0 46 8 45
6:2 Justitiekanslern 5 1 44 3 49
6:3 Datainspektionen 8 4 55 5 69
6:4 Svensk författningssamling 0 0 2 1 2
6:5 Valmyndigheten 2 0 20 - 1 20
6:6 Stöd till politiska partier 0 0 172 0 172
7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer 2 2 14 0 15
8:2 Myndigheten för press, radio och tv 4 0 32 0 34
9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information 3 0 16 0 18
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget