November 2017 Utgiftsområde 21: Energi

Utgiftsområdet omfattar frågor om tillförsel, distribution och användning av energi och syftar till att förena ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet. Det är främst Statens energimyndighet, Energimarknadsinspektionen och affärsverket Svenska kraftnät som ansvarar för att genomföra åtgärderna inom området.

Utfall för utgiftsområdet Energi

Miljoner kr

Utfallet för Energi blev i november 272 miljoner kronor, vilket är 28 miljoner kronor högre än i november 2016.

För januari–november uppgår utfallet till 2 384 miljoner kronor. Det är 129 miljoner kronor (5,7 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 21 Energi, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
21 Energi 272 28 2 384 129 3 080
1:1 Statens energimyndighet 22 - 2 259 7 281
1:2 Insatser för energieffektivisering 31 16 195 - 3 233
1:4 Energiforskning 185 46 1 223 62 1 421
1:8 Energiteknik 0 - 26 354 90 643
1:9 Elberedskap 17 7 135 - 2 255
Övriga anslag 16 - 13 218 - 26 247
1:3 Stöd för marknadsintroduktion av vindkraft 1 - 2 8 0 10
1:5 Ersättning för vissa kostnader vid avveckling av Barsebäcksverket 0 - 8 51 - 42 53
1:6 Planeringsstöd för vindkraft 1 0 12 2 15
1:7 Energimarknadsinspektionen 10 2 99 9 119
1:10 Avgifter till internationella organisationer 1 0 23 4 25
1:11 Lokal och regional kapacitetsutveckling för klimat- och energiomställning 3 - 5 25 1 25
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt

Senast uppdaterad: