November 2017 Utgiftsområde 19: Regional tillväxt

Utgiftsområdet omfattar i huvudsak medel för hållbara regionala tillväxtinsatser i form av projektverksamhet och olika former av regionala företagsstöd och utbetalningar från Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Utfall för utgiftsområdet Regional tillväxt

Miljoner kr

Utfallet för Regional tillväxt blev i november 291 miljoner kronor, vilket är 38 miljoner kronor högre än i november 2016.

Utfallet för utgiftsområdet uppgår för januari–november till 2 184 miljoner kronor. Det är 200 miljoner kronor (10,1 procent) högre än samma period föregående år.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt, miljoner kronor
Utfall
nov 2017
Förändring
jämfört med
nov 2016
Utfall
jan-nov 2017
Förändring
jämfört med
jan-nov 2016
SB + ÄB
2017
19 Regional tillväxt 291 38 2 184 200 3 595
1:1 Regionala tillväxtåtgärder 159 8 1 019 - 91 1 558
1:2 Transportbidrag 21 - 5 387 43 401
1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2014-2020 111 35 778 232 1 637
1:3 (2015) Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 0 0 0 16
SB = statens budget, ÄB = ändringsbudget

Kontakt